Close
B4IT, een mensenclub in de IT

Bij B4IT komen ondernemers uit de IT-branche samen om zich verder te ontwikkelen. De onderlinge betrokkenheid verbindt hen op persoonlijk vlak en in het ondernemerschap. Binnen het B4IT netwerk wordt elkaars kennis en meer dan 1000 jaar ervaring ingezet om elkaars doelen te helpen realiseren.


Sfeervol, vriendschappelijk, betrokken, deskundig

"Bij B4IT komen ondernemers uit de IT-branche samen om zich verder te ontwikkelen."

Historie & Kernwaarden

De vereniging B4IT heeft als doel het bevorderen van innovatieve initiatieven in de IT en de Internet industrie. Daarnaast het op gestructureerde wijze (helpen) onderhouden van een groot en divers netwerk van (eventuele) voormalige leidinggevenden in de IT industrie die niet werkzaam zijn bij een fabrikant maar toch hun kennis van de markt en het IT-vakgebied op een meer dan gemiddeld niveau willen houden.

Met dit als uitgangspunt is in mei 2001 B4IT opgericht door een aantal markante IT ondernemers die destijds business partners van IBM waren. Vanaf het begin zijn er in wisselende samenstelling gemiddeld genomen ongeveer 55 IT ondernemers en investeerders betrokken bij B4IT. 

Naast kennisdeling tijdens kwalitatieve bijeenkomsten door smaakmakende gastsprekers, heeft zich binnen B4IT een eigen cultuur en sfeer ontwikkeld.

Deze cultuur wordt vorm gegeven door de zowel zakelijke als persoonlijke open wijze waarop de ondernemers met elkaar omgaan, zich betrokken voelen bij elkaar en daardoor elkaar versterken zowel op persoonlijk vlak als in het ondernemerschap.

Goede gastsprekers op sfeervolle locaties is niet het belangrijkste van B4IT, maar wel één van de wezenlijk belangrijke componenten van het B4IT concept. Het bestuur van B4IT heeft veel aandacht hiervoor. Daarnaast is belangrijk dat de leden van B4IT graag bij elkaar komen vanwege de persoonlijke sfeer waarin zij open en vertrouwd met elkaar van gedachten kunnen wisselen en elkaar veel brengen. Nieuwe leden voelen zich daardoor vrij snel helemaal thuis bij B4IT. Daarom ook is B4IT daadwerkelijk een club van mensen in de IT business, before IT.

OG Image
OG Image

Deze column wordt verborgen

Activiteiten

Zes kwalitatieve bijeenkomsten per jaar op de locatie Kasteel Hooge Vuursche aan de Hilversumsestraatweg 14, te (3744 KC) Baarn. Met de kernwaarden van B4IT in ons achterhoofd worden aansprekende gastsprekers uitgenodigd die B4IT mee nemen naar o.a.

  • nieuwe ontwikkelingen binnen de IT, 
  • maatschappelijk- economisch relevante thema’s, 
  • persoonlijkheid ontwikkelingen
  • bijzondere (actuele) thema’s op andere marktgebieden

Twee bedrijfsbezoeken/presentaties vullen het jaar programma verder aan als ook twee evenementen (feesten) met de partners van onze leden en één buitenlandreis.


Tijdens de bedrijfsbezoeken van B4IT hebben we onder andere de volgende bedrijven bezocht:

Golfen

Voor veel leden van B4IT is golfen zeer geliefd. Sinds haar oprichting organiseert B4IT jaarlijks een aantal golfdagen op de toonaangevende golfbanen in Nederland. In het voorjaar vindt een meerdaags golfevent in Zuid-Europa plaats.

Het Programma

Het programma van de bijeenkomsten op hoofdlijnen.

17:00 – 18:00 Inloop leden en gastspreker(s)

18:00 – 19:00 Opening bijeenkomst en podium aan de gastspreker

19:00 – 19:15 Borrel

19:15 – 22:00 Diner

Onze leden

Omdat clubleden gewend zijn elkaar waar nodig te helpen en ondersteunen, is het goed mogelijk externe bedrijven of instanties door middel van tussenkomst van onze leden van kwalitatieve IT diensten te voorzien. U kunt direct contact opnemen met de leden van B4IT via onderstaande websites, of de bestuursleden benaderen die u graag verder helpen.

Advanced Programs Europe BV

Bizon Software BV

Combining Crafts B.V.

EclectiC International B.V.

ETTU B.V.

Godding Consultancy Group

High Tech ICT

IRIS One

IT Performance Group BV

Koninklijke Boom uitgevers

Libra Recruitment Group BV

Magpar2 bvba

NexyZ

Readspeaker Holding B.V.

RWSR

Sijsma.com

Suneco BV

Usoft B.V.

TARQ Information Technology

Young Coders

Lid worden

U bent als toekomstig lid van B4IT van harte welkom als u zich enerzijds herkent in onze kernwaarden en u anderzijds:

  • Werkzaam bent in de IT-sector
  • DGA bent dan wel een leidinggevende functie bekleed met eindverantwoordelijkheid
  • Ten minste één van onze leden kent. Is dit laatste niet het geval dan kunt u zich tot een van de bestuursleden wenden voor een kennismakingsgesprek (zie Bestuur)

Indien u voldoet aan deze criteria, dan kunt u een u bekend lid verzoeken om u voor te dragen als nieuw lid. Hiertoe zal het betreffende lid een ander lid verzoeken om uw toetreding te steunen. Vervolgens wordt uw kandidaat lidmaatschap voorgelegd aan de bestuursleden ter goedkeuring.

Introductie

Voor de eerstvolgende bijeenkomst bent u dan als kandidaat-lid van harte uitgenodigd. U wordt daar geïntroduceerd aan de overige leden door het lid dat u heeft voorgedragen en u wordt in de gelegenheid gesteld om iets te vertellen over uzelf en uw onderneming. Na afloop van deze bijeenkomst kunt u aangeven of u wenst toe te treden als nieuw lid. Indien gedurende 1 week na uw introductie géén ander lid overwegende bezwaren heeft geuit tegen uw lidmaatschap bent u vanaf de 1e dag van de volgende maand lid van B4IT. 

De App

Als lid ontvangt u een gebruikersnaam en een wachtwoord voor de B4IT app, waarmee u toegang krijgt tot de profielen van de leden, en de agenda voor de bijeenkomsten.

Contributie

De jaarlijkse contributie bedraagt € 975,00 en u betaalt een éénmalige entree fee van € 225,00. De contributie wordt naar rato tot 31 december van het betreffende jaar in rekening gebracht. B4IT Business Association is niet BTW plichtig.

Bestuur

Eric Carbijn

Voorzitter

Eric van der Loo

Penningmeester

Bart Robben

Secretaris

Jules de Ruijter

Lid

Ton Moonen

Nieuwe leden

Kent u geen lid?

Valt u binnen de B4IT doelgroep, maar kent u geen bestaand lid, dan kunt u altijd contact opnemen met één van de bovenstaande bestuursleden via het contact formulier.