b4-zaken

Om lid te worden van B4IT dient u aan bepaalde criteria te voldoen.
  1. U dient werkzaam te zijn in de ICT-sector
  2. U dient een leidinggevende functie te hebben
  3. U dient minimaal één van onze leden te kennen

Indien u voldoet aan deze citeria, dan kunt u een u bekend lid verzoeken om u voor te dragen als nieuw lid. Hiertoe zal het betreffende lid een ander lid verzoeken om uw toetreding te steunen. Vervolgens wordt uw kandiaat lidmaatschap voorgelegd aan de bestuursleden ter goedkeuring.

Als lid ontvangt een gebruikersnaam en een wachtwoord voor de B4IT app, waarmee u toegang krijgt tot de profielen van de leden, en de agenda voor de bijeenkomsten.

Voor de eerstvolgende bijeenkomst bent u als kandidaat-lid van harte uitgenodigd. U wordt daar geïntroduceerd aan de overige leden door het lid dat u heeft voorgedragen en u wordt in de gelegenheid gesteld om iets te vertellen over uzelf en uw onderneming. Na afloop van deze bijeenkomst kunt u aangeven of u wenst toe te treden als nieuw lid. Indien gedurende 1 week na uw introductie géén ander lid overwegende bezwaren heeft geuit tegen uw lidmaatschap, dan bent u vanaf de 1e dag van de volgende maand lid van B4IT.

Kent u geen lid?
Valt u binnen de B4IT doelgroep, maar kent u geen bestaand lid kent, dan kunt u altijd even contact opnemen met één van de onderstaande bestuursleden via info@b4it.nl.

Ton Moonen
(Voorzitter)

Eric van der Loo 

(Secretaris)

Bart Robben

(Webmaster & Events)

Jules de Ruijter

(Penningmeester)

Michel de Veer

(Ledenwerving)

Contributie
De jaarlijkse contributie bedraagt € 925,00 en u betaalt een éénmalige entree fee van € 225,00. De contributie wordt naar rato tot 31 december van het betreffende jaar in rekening gebracht. B4IT Business Association is niet BTW plichtig.